Zapytaj o ofertę

Wyślij

 

Polski Ład 2022 informacja dla Sponsorów

Dzięki Uldze Sponsoringowej firmy łatwo i skutecznie mogą przyczynić się do zwiększenia znaczenia polskich instytucji kultury, jednocześnie korzystając z dodatkowej ulgi sponsoringowej. Inteligentne podejście do podatków zminimalizuje zobowiązania podatkowe Twojej firmy przy jednoczesnym wsparciu sektora kultury! Jeśli Twoja firma przekaże na działalność kulturalną 10 tys. zł, do kosztów podatkowych będzie mogła zaliczyć 15 tys. zł. Cały wydatek (100%) można było zaliczyć do kosztów również w zeszłym roku, ale od 1 stycznia można  odliczyć dodatkowe 50% korzystając z ulgi sponsoringowej. Co ważne, ulgę można odliczać maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym.

Oprócz ulgi podatkowej, firma zyskuje dzięki kształtowaniu pozytywnego wizerunku na skalę krajową lub lokalną, w miejscu prowadzenia swojej działalności, niezależnie od sektora gospodarki, w którym działa. Zapewnia sobie pozytywny wizerunek i uznanie w ważnym obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Efekt działań jest długofalowy, a Twoja firma przez lata będzie cieszyć się prestiżem, jaki wiąże się z dziełami sztuki o jakości muzealnej.

PRIMA PORTA Antiquities łączy sponsorów i muzea, umożliwiając im współpracę przynoszącą obopólne korzyści i satysfakcję. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

Login